O Nas

Oferujemy kursy prawa jazdy kategorii B oraz jazdy dodatkowe na terenie Zagłębia. Mamy indywidualne podejście do każdego Kursanta . Zapewniamy bezstresową naukę i świetną atmosferę podczas kursu. To jest naszą pasją.

Sprawdź naszą ofertę !

Posiadamy wieloletnie doświadczenie jako instruktorzy. Sprawdź nas, a zobaczysz, że nauka z nami stanie się samą przyjemnością! Pomożemy Ci przygotować się do egzaminu, jak również znaleźć swój własny styl jazdy samochodem! 

Skontaktuj się z nami już teraz !

Oferta

PodstaWowy 1890zł

 • Zestaw materiałów szkoleniowych wraz z testami 2019
 • Część teoretyczna trwa ok 6 dni
 • Pierwsza pomoc z Ratownikiem Medycznym
 • 30h jazd nowymi pojazdami (Samochody Egzaminacyjne)
 • Indywidualne konsultacje z instruktorem
 • Nieograniczona liczba zajęć teoretycznych !

Rozszerzony 2300zł

 • Zestaw materiałów szkoleniowych wraz z testami 2019
 • Część teoretyczna trwa ok 6 dni
 • Pierwsza pomoc z Ratownikiem Medycznym
 • 40h jazd nowymi pojazdami (Samochody Egzaminacyjne)
 • Indywidualne konsultacje z instruktorem
 • Nieograniczona liczba zajęć teoretycznych !

Expres 2300zł

 • Zestaw materiałów szkoleniowych wraz z testami 2019
 • Część teoretyczna trwa ok 6 dni
 • Część praktyczna ok 3 tygodni
 • Pierwsza pomoc z Ratownikiem Medycznym
 • 30h jazd nowymi pojazdami (Samochody Egzaminacyjne)
 • Indywidualne konsultacje z instruktorem

Skontaktuj się z nami już teraz !

Aktualności

Przypominamy o zapisach na kurs!

 Na kurs można zapisać się w każdej chwili za pomocą Facebooka, telefonicznie lub osobiście w Naszym biurze!

W naszej szkole zapewniamy badania lekarskie w okazyjnej cenie!

Serdecznie zapraszamy do kontaku :) 

 

Opinie


Kontakt

BIURO CZYNNE:
Poniedziałek - 15:30 DO 19:30
Wtorek - 15:30 DO 19:30
Środa - 15:30 DO 19:30
Czwartek - 15:30 DO 19:30
Piątek - 9:00 DO 12:00
 

ul. Długosza 19                    
41-219 Sosnowiec
telefony 
570 113 888
788 905 219

biuro@kuznia-kierowcow.pl

 

Wpłat za kurs można dokonywać na numer konta

ING Bank Śląski       72 1050 1360 1000 0090 9906 8067

 

Wysyłając wiadomość akceptujesz politykę prywatności.

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej 
akademiapanakleksa-przedszkole.pl, działającej pod adresem internetowym http://kuznia-kierowcow.pl, (dalej „Serwis”), udostępnianej przez Kuźnia kierowców Ryszard Wysiński z siedzibą w Polsce pod adresem: ul. Długosza 19                    
41-219 Sosnowiec „Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza 
osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych („Rozporządzenie”) Kuźnia kierowców Ryszard Wysiński z siedzibą w Polsce pod adresem: ul. Długosza 19, 41-219 Sosnowiec (zwana w Polityce Ochrony Prywatności: „Kuźnia Kierowców”), 
informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie 
z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

Kuźnia Kierowców zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do kontaktu, zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Kuźnia Kierowców pytania, 
marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty. W czasie rejestracji lub dokonywania zamówienia usługi Kuźnia Kierowców gromadzi dane podane przez Użytkownika 
w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują:

nazwisko i imię,
adres e-mail,
adres zamieszkania lub siedziby,
adres korespondencyjny.
W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, 
przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu. 
Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika lub rejestracji Użytkownika w Serwisie. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub zawarcie umowy i realizacja usługi na rzecz Użytkownika.

Podstawą przetwarzania przez Kuźnia Kierowców danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Kuźnia Kierowców informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu AM (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Kuźnia Kierowców informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz Kuźnia Kierowców usługi, np. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

Kuźnia Kierowców powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz GIusługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez Serwis, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem. W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Kuźnia Kierowców umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

Kuźnia Kierowców może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.

Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Kuźnia Kierowców również do celów:

statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.

Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych Kuźnia Kierowców.

Inne dane

W niektórych przypadkach Kuźnia Kierowców gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła.

Kontakt

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Kuźnia Kierowców w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Kuźnia Kierowców wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu należy Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej: biuro@kuznia-kierowcow.pl

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Kuźnia Kierowców zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej https://Kuznia-kierowców.pl.

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.